Voetballen op kunstgras UPDATE

Geplaatst op dinsdag 29 november 2016 op 09:45u


Dit bericht is automatisch gearchiveerd en derhalve ontdaan van alle afbeeldingen. Reageren op dit bericht is niet langer mogelijk.


update 29 november 2016 vanuit KNVB

 

Naar aanleiding van recente berichten in de media over rubbergranulaat op kunstgrasvelden, hecht de KNVB er waarde aan verenigingen op de hoogte te houden van de actuele stand van zaken. De berichten in de media van zondag en maandag zijn gebaseerd op een onderzoek dat is uitgevoerd door de autobandenbranche. Voor de veiligheid van het sporten op kunstgrasvelden met rubbergranulaat richt de KNVB zich op de resultaten van het officiële onderzoek dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid (VWS) momenteel uitvoert.

De resultaten van dit onderzoek zijn medio december bekend. Voor de KNVB zijn de resultaten uit dit onderzoek leidend. Het RIVM en Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hebben onlangs ook aangegeven dat op basis van de huidige gegevens er geen reden is te stoppen met sporten op de kunstgrasvelden.

Wat levert het onderzoek van RIVM op?
In het onderzoek van het RIVM wordt onder meer vastgesteld welke stoffen er in het rubbergranulaat zitten, in welke mate stoffen vrijkomen en wat dit betekent voor de gezondheid van sporters. Ook de huidige normen van rubbergranulaat in de velden zijn onderdeel van de studie. Hieronder de uitleg van het RIVM over de onderzoeksopzet.

Het RIVM gaat op twee manieren op zoek naar meer kennis over rubbergranulaat op sportvelden en eventuele effecten op de gezondheid.

  1. Met een literatuuronderzoek beoordeelt het RIVM de onderzoeksresultaten van relevante, internationale literatuur.
  2. Met een veld- en laboratoriumonderzoek moet duidelijk worden welke chemische stoffen er in het rubbergranulaat zitten en of die stoffen vrijkomen uit de korrels.

Het literatuuronderzoek en het veldonderzoek leiden tot inzichten in:

  • De samenstelling van het rubbergranulaat op voetbalvelden in Nederland: welke chemische stoffen zitten er in?
  • De mate waarin deze stoffen mogelijk vrijkomen uit de korrels.
  • Manieren waarop mensen in aanraking kunnen komen met de chemische componenten (mogelijke blootstellingsroutes).
  • Wat er bekend is over gezondheidseffecten van rubbergranulaat in de internationale wetenschappelijke literatuur.
  • Een overzicht van normen voor rubbergranulaat in de huidige regelgeving.

De resultaten van het onderzoek moeten duidelijkheid geven in de chemische stoffen in rubbergranulaat en de mogelijke gezondheidseffecten voor sporters.

Klankbordgroep
De KNVB maakt gezamenlijk met onder meer VWS, GGD, VSG en VACO onderdeel uit van een klankbordgroep van het onderzoek. Er is een maatschappelijke en een wetenschappelijke klankbordgroep, waarbij de voetbalbond in de maatschappelijke klankbordgroep zit. De klankbordgroepen dragen beide op verschillende manieren bij aan de kwaliteit van het onderzoek.

Europees onderzoek
Het European Chemicals Agency voert momenteel in opdracht van de Europese Commissie onderzoek uit naar de samenstelling van de stoffen van rubbergranulaat en de effecten daarvan op de gezondheid van mensen. De resultaten van dit onderzoek worden rond februari 2017 verwacht.

 

 

Update woensdag 12 oktober: de gemeente Eindhoven heeft de verschillende reacties en verklaringen gebundeld onder https://eindhovensport.nl/kunstgras

 

Update maandag 10 oktober: RIVM voert nader onderzoek uit en komt voor het einde van het jaar met de resultaten. Meer informatie zie http://www.knvb.nl/nieuws/organisatie/berichten/20861/rivm-presenteert-feiten-over-kunstgras-voor-het-nieuwe-jaar 

 

Beste Brabantianen,

 

De afgelopen dagen is er volop aandacht vanuit de media gekomen over het gebruik van kunstgrasvelden waarop rubber is gestrooid. Zowel de gemeente Eindhoven, de KNVB en het RIVM hebben zich daarover uitgesproken.

 

Het bestuur van Brabantia volgt nauwlettend alle ontwikkelingen rondom de kunstgrasvelden. Het bestuur heeft hierover ook al contact gehad met de gemeente Eindhoven (verhuurder van de velden) nadat wij hebben geconstateerd dat door leden van Brabantia vragen zijn gesteld. 

 

Vragen die wij goed begrijpen. Mede daarom hechten wij er waarde aan jullie te informeren en aan te geven dat uit eerdere onderzoeken van het RIVM niet gebleken is dat spelen op die kunstgrasvelden gezondheidsrisico's met zich meebrengt. En dat de velden dus gebruikt kunnen worden om op te spelen en te trainen. Wel staat de KNVB erop dat er op zeer korte termijn aanvullend onderzoek komt. Dit onderzoek, te verrichten door het RIVM, moet antwoord geven op de vraagstukken zoals die nu bij ons en onze leden opkomen.

 

Maandag zitten partijen als de Vereniging Sport en Gemeente (VSG), het RIVM en de en andere organisaties rond de tafel om deze kwestie te bespreken en de vervolgstappen vast te leggen. We houden iedereen via de website van Brabantia op de hoogte van het vervolgproces.

 

Het bestuur hoopt iedereen zo voldoende geinformeerd te hebben

 

Met vriendelijke groeten

Erik Vos, voorzitter