2x ALGEMENE LEDENVERGADERING OP 1 AVOND

$titel


Beste leden van Brabantia

 

Op maandag 27 november zal de jaarlijkse Algemene LedenVergadering worden gehouden. Aanvang 20.00.

Bekijk de AGENDA

Waarschijnlijk zal aansluitend een EXTRA Algemene LedenVergadering plaatvinden. Dit heeft te maken met een speciaal agenda punt. Zoals reeds eerder aangekondigd hebben we nieuwe statuten ontworpen met medewerking van Notaris Raymond van de Wouw van kantoor Marks en Wachters Notarissen, die dit geheel kostenloos voor Brabantia willen doen. Lees HIER de nieuwe statuten.

 

Om de statuten te wijzigen dient 2/3e van de stemgerechtigde leden aanwezig te zijn. Aangezien we dit waarschijnlijk niet gaan halen, moet er een extra vergadering worden uitgeroepen. We hebben op de laatste ALV toestemming gevraagd en gekregen om dit op dezelfde avond te doen. Zie HIER de notulen van de vorige Algemene LedenVergadering.

Naast de toestemming om de statuten te wijzigen, willen we de leden vragen een huishoudelijk reglement vast te stellen.

Dit reglement is HIER te lezen.

 

Daarnaast zijn de verslagen van het Jeugdbestuur, Seniorenbestuur, ZaalbestuurNormen en Waarden Commissie, Activiteitencommissie en Hoofdbestuur nu via de links in te zien. 

Dit alles, en natuurlijk de jaarcijfers, is in te zien op het wedstrijdsecretariaat. 

 

We hopen dat veel leden de tijd willen nemen om de vergadering(en) bij te wonen en zo mee te praten over het beleid binnen Brabantia.

 

Mochten er vooraf vragen zijn over de diverse stukken stuur dan een mail aan het hoofdbestuur: hb@vvbrabantia.nl

 

Graag tot 27 november

 

Hoofdbestuur vv Brabantia

Jos Schalkwijk, secretaris

Trainingen herfstvakantie

Geplaatst op maandag 9 oktober 2017 op 13:39u


Een bericht omtrent de trainingen in de herfstvakantie (16 t/m 20 oktober):

- er wordt gewoon getraind

- wanneer er spelers op vakantie zijn, dienen zij dit door te geven aan de trainer

- wanneer dit aantal te hoog is voor het geven van een goede training, is het aan de trainer om de training te annuleren. Hij dient dit door te geven aan de coördinator van zijn of haar groep

- hiervan komt geen bericht op de website, uiteraard wel op de groepsapp van het betreffende team

 

Het weekend van 14 en 15 oktober is er een zo goed als volledig programma, het weekend van 21 en 22 oktober wordt gebruikt als inhaal en beker-weekend. Het programma voor beide weekenden staat reeds op de website en op voetbal.nl.

 

Vanaf 28/29 oktober wordt er tot in december iedere week weer gevoetbald.