WINTERCUP AFGELAST!!!

$titel


Omdat de beide velden bedekt zijn onder een hardnekkige laag ijs en dit dus gevaar oplevert voor de spelende kinderen is besloten om de Wintercup van vandaag 20 januari niet door te laten gaan!

 

Volgende week zaterdag 27 januari gaan we het opnieuw proberen!

 

Voor de wedstrijden van 11.30 uur en later zal rondom 10.00 uur een besluit worden genomen.

Trainingen herfstvakantie

Geplaatst op maandag 9 oktober 2017 op 13:39u


Een bericht omtrent de trainingen in de herfstvakantie (16 t/m 20 oktober):

- er wordt gewoon getraind

- wanneer er spelers op vakantie zijn, dienen zij dit door te geven aan de trainer

- wanneer dit aantal te hoog is voor het geven van een goede training, is het aan de trainer om de training te annuleren. Hij dient dit door te geven aan de coördinator van zijn of haar groep

- hiervan komt geen bericht op de website, uiteraard wel op de groepsapp van het betreffende team

 

Het weekend van 14 en 15 oktober is er een zo goed als volledig programma, het weekend van 21 en 22 oktober wordt gebruikt als inhaal en beker-weekend. Het programma voor beide weekenden staat reeds op de website en op voetbal.nl.

 

Vanaf 28/29 oktober wordt er tot in december iedere week weer gevoetbald.