2x ALGEMENE LEDENVERGADERING OP 1 AVOND

$titel


Beste leden van Brabantia

 

Op maandag 27 november zal de jaarlijkse Algemene LedenVergadering worden gehouden. Aanvang 20.00.

Bekijk de AGENDA

Waarschijnlijk zal aansluitend een EXTRA Algemene LedenVergadering plaatvinden. Dit heeft te maken met een speciaal agenda punt. Zoals reeds eerder aangekondigd hebben we nieuwe statuten ontworpen met medewerking van Notaris Raymond van de Wouw van kantoor Marks en Wachters Notarissen, die dit geheel kostenloos voor Brabantia willen doen. Lees HIER de nieuwe statuten.

 

Om de statuten te wijzigen dient 2/3e van de stemgerechtigde leden aanwezig te zijn. Aangezien we dit waarschijnlijk niet gaan halen, moet er een extra vergadering worden uitgeroepen. We hebben op de laatste ALV toestemming gevraagd en gekregen om dit op dezelfde avond te doen. Zie HIER de notulen van de vorige Algemene LedenVergadering.

Naast de toestemming om de statuten te wijzigen, willen we de leden vragen een huishoudelijk reglement vast te stellen.

Dit reglement is HIER te lezen.

 

Daarnaast zijn de verslagen van het Jeugdbestuur, Seniorenbestuur, ZaalbestuurNormen en Waarden Commissie, Activiteitencommissie en Hoofdbestuur nu via de links in te zien. 

Dit alles, en natuurlijk de jaarcijfers, is in te zien op het wedstrijdsecretariaat. 

 

We hopen dat veel leden de tijd willen nemen om de vergadering(en) bij te wonen en zo mee te praten over het beleid binnen Brabantia.

 

Mochten er vooraf vragen zijn over de diverse stukken stuur dan een mail aan het hoofdbestuur: hb@vvbrabantia.nl

 

Graag tot 27 november

 

Hoofdbestuur vv Brabantia

Jos Schalkwijk, secretaris

Sponsorbijeenkomst Brabantia

Geplaatst op woensdag 17 mei 2017 op 22:02u


Op 10 mei jl. heeft er een geslaagde, maar vooral een zeer gezellige sponsorbijeenkomst plaatsgevonden bij de Blauwe Lotus in het Philips Stadion.
Gastheer en sponsor van Brabantia Peter van den Luijtgaarde van de Blauwe Lotus heeft gezorgd voor een prachtige ambiance. Een ambiance met voortreffelijk eten waarbij de sponsoren onderling onder het genot van een drankje de contacten verstevigden.
De voorzitter benadrukte in zijn welkomstoespraak het belang van deze sponsoravond voor Brabantia en hechtte waarde aan om dit uit te spreken en te delen met de 70 aanwezigen. Ook de laatste ontwikkelingen binnen Brabantia werden belicht. Het is duidelijk dat Brabantia meer is dan voetbal alleen en dat sponsoren hierin ook een belangrijke bijdrage in hebben.
 
Dat het een zeer geslaagde avond is geworden blijkt uit het feit dat vele sponsoren -onder aanvoering van een enthousiaste Peter Kruizinga namens de sponsorcommissie- een driejarig contract afgesloten hebben.
 
Onder de contractanten drie bedrijven (Plano Plastics, Brouwers Reclame en Ripstaal) die gezamenlijk de komende jaren als hoofd/shirtsponsor van het 1e elftal gaan fungeren.
 
Namens het bestuur wil ik iedereen bedanken die hebben meegewerkt aan de zeer geslaagde avond en speciaal een woord van dank aan alle sponsoren die vertrouwen hebben in Brabantia en zich daarvoor hebben uitgesproken.
 
Erik Vos