Nieuwe statuten en huishoudelijk reglement

Geplaatst op maandag 13 maart 2017 op 11:58u


Dit bericht is automatisch gearchiveerd en derhalve ontdaan van alle afbeeldingen. Reageren op dit bericht is niet langer mogelijk.


Zoals als aangekondigd in de Algemene Ledenvergadering willen we de statuten eens opfrissen. Daarnaast willen we een huishoudelijk reglement gaan voeren om diverse afspraken vast te leggen en helder te hebben.

Als basis zijn genomen de statuten en het huishoudelijk reglement welke door de KNVB zijn ontworpen

 

De statuten zijn HIER in te zien en het huishoudelijk reglement HIER

Huidige statuten (sinds 1979) kun je HIER ook nog inzien.

De huidige statuten, nieuwe statuten en het huishoudelijk reglement liggen ook ter inzage op het wedsstrijdsecretariaat.

 

Mocht je vragen, op- of aanmerkingen hebben verzoeken we je om dit via mail kenbaar te maken: hoofdbestuur@vvbrabantia.nl

Maar als je van gedachten wilt wisselen met het bestuur hierover kun je altijd binnen lopen op het inloopspreekuur op donderdagen in de oneven weken om 19.00 uur. Apart kan er natuurlijk ook altijd een afspraak worden gemaakt.

 

Op een nader vast te stellen tijdstip zal er een extra Algemene Ledenvergadering worden gehouden teneinde de statuten en huishoudelijk reglement vast te stellen.

 

Hoofdbestuur vv Brabantia