WINTERCUP AFGELAST!!!

$titel


Omdat de beide velden bedekt zijn onder een hardnekkige laag ijs en dit dus gevaar oplevert voor de spelende kinderen is besloten om de Wintercup van vandaag 20 januari niet door te laten gaan!

 

Volgende week zaterdag 27 januari gaan we het opnieuw proberen!

 

Voor de wedstrijden van 11.30 uur en later zal rondom 10.00 uur een besluit worden genomen.

Jeugdvoorzitter Patrick van Tuijn legt functie neer

Geplaatst op vrijdag 6 oktober 2017 op 15:44u


Patrick van Tuijn heeft zijn werkzaamheden als jeugdvoorzitter en hoofdbestuurslid/vice-voorzitter per direct beëindigd. Patrick heeft aangegeven dat door zijn drukke werkzaamheden hij de functies niet meer kon uitoefenen zoals hij dit de afgelopen 4 jaar heeft gedaan.

Wij zijn Patrick veel dank verschuldigd voor zijn enorme inzet en betrokkenheid bij Brabantia. Patrick heeft met zijn mede jeugdbestuursleden veel kunnen betekenen voor de jeugd en als hoofdbestuurslid veel meegedacht in de koers van de gehele vereniging.

 

Gelukkig zal Patrick niet helemaal verdwijnen bij Brabantia, want hij zal het project met betrekking tot de pedagogisch coördinator (welk zojuist is gestart) het komend jaar blijven begeleiden en Patrick heeft ook aangegeven op "oproepbasis" nog wel voor de club beschikbaar te willen zijn.

 

Wij willen Patrick bedanken voor het vele werk en inbreng bij Brabantia en wensen hem enorm veel succes met zijn werkzaamheden.

 

Mocht er iemand interesse hebben om één of meerdere taken van Patrick als jeugdvoorzitter/hoofdbestuurslid over te nemen, dan kan diegene zich melden bij Jos Schalkwijk, secretaris van de vereniging, via hoofdbestuur@vvbrabantia.nl of 06-53747474 of bij John van Dorst, wedstrijdsecretaris jeugd, via john@vvbrabantia.nl of 06-28732585.

 

Bestuur vv Brabantia