2x ALGEMENE LEDENVERGADERING OP 1 AVOND

$titel


Beste leden van Brabantia

 

Op maandag 27 november zal de jaarlijkse Algemene LedenVergadering worden gehouden. Aanvang 20.00.

Bekijk de AGENDA

Waarschijnlijk zal aansluitend een EXTRA Algemene LedenVergadering plaatvinden. Dit heeft te maken met een speciaal agenda punt. Zoals reeds eerder aangekondigd hebben we nieuwe statuten ontworpen met medewerking van Notaris Raymond van de Wouw van kantoor Marks en Wachters Notarissen, die dit geheel kostenloos voor Brabantia willen doen. Lees HIER de nieuwe statuten.

 

Om de statuten te wijzigen dient 2/3e van de stemgerechtigde leden aanwezig te zijn. Aangezien we dit waarschijnlijk niet gaan halen, moet er een extra vergadering worden uitgeroepen. We hebben op de laatste ALV toestemming gevraagd en gekregen om dit op dezelfde avond te doen. Zie HIER de notulen van de vorige Algemene LedenVergadering.

Naast de toestemming om de statuten te wijzigen, willen we de leden vragen een huishoudelijk reglement vast te stellen.

Dit reglement is HIER te lezen.

 

Daarnaast zijn de verslagen van het Jeugdbestuur, Seniorenbestuur, ZaalbestuurNormen en Waarden Commissie, Activiteitencommissie en Hoofdbestuur nu via de links in te zien. 

Dit alles, en natuurlijk de jaarcijfers, is in te zien op het wedstrijdsecretariaat. 

 

We hopen dat veel leden de tijd willen nemen om de vergadering(en) bij te wonen en zo mee te praten over het beleid binnen Brabantia.

 

Mochten er vooraf vragen zijn over de diverse stukken stuur dan een mail aan het hoofdbestuur: hb@vvbrabantia.nl

 

Graag tot 27 november

 

Hoofdbestuur vv Brabantia

Jos Schalkwijk, secretaris

Inloopspreekuur bestuur

Geplaatst op maandag 13 maart 2017 op 08:39u


Dit bericht is automatisch gearchiveerd en derhalve ontdaan van alle afbeeldingen. Reageren op dit bericht is niet langer mogelijk.


Zoals reeds aangekondigd op de ALV start het bestuur met een inloopspreek(half)uur. Ieder lid of ouders zijn welkom om met het bestuur van gedachten te wisselen. Dat kan zijn over alles wat zich in de vereniging afspeelt. Je kunt aangeven als je het ergens niet mee eens bent, je kunt nader uitleg vragen over genomen beslissingen of je kunt adviezen geven.

 

Het inloopspreekuur is in de oneven weeknummers op donderdagen om 19.00 (dus ook op 16 maart) in de bestuurskamer. Voorlopig houden we een half uur aan, maar mocht blijken dat dit te weinig is zullen we dit gaan uitbreiden.

 

We zien graag jullie inbreng.

 

Bestuur vv Brabantia