WINTERCUP AFGELAST!!!

$titel


Omdat de beide velden bedekt zijn onder een hardnekkige laag ijs en dit dus gevaar oplevert voor de spelende kinderen is besloten om de Wintercup van vandaag 20 januari niet door te laten gaan!

 

Volgende week zaterdag 27 januari gaan we het opnieuw proberen!

 

Voor de wedstrijden van 11.30 uur en later zal rondom 10.00 uur een besluit worden genomen.

Contributie niet voldaan = niet spelen

Geplaatst op maandag 25 september 2017 op 15:40u


Vanaf komend weekend geldt: contributie niet voldaan = niet spelen.

De automatische incasso is eind juli geweest, de personen waar de incasso niet is geslaagd hebben een betalingsherinnering gekregen eind augustus en hebben dus tot komend weekend de tijd om de contributie voor minimaal de helft te voldoen, 2 maanden moet toch wel voldoende zijn lijkt ons. Voetbal is een teamsport en daarbij hoort ook dat iedereen de contributie betaalt die hoort bij het lidmaatschap. Door niet te betalen (waardoor je niet mag meedoen) benadeel je je teamgenoten, en dat wil je natuurlijk niet.

 

Voor de volledigheid nog een link naar het contributiereglement waarin een en ander staat uitgelegd.

 

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Annemarie Colombon - Bekkers van de ledenadministratie via ledenadmi@vvbrabantia.nl