2x ALGEMENE LEDENVERGADERING OP 1 AVOND

$titel


Beste leden van Brabantia

 

Op maandag 27 november zal de jaarlijkse Algemene LedenVergadering worden gehouden. Aanvang 20.00.

Bekijk de AGENDA

Waarschijnlijk zal aansluitend een EXTRA Algemene LedenVergadering plaatvinden. Dit heeft te maken met een speciaal agenda punt. Zoals reeds eerder aangekondigd hebben we nieuwe statuten ontworpen met medewerking van Notaris Raymond van de Wouw van kantoor Marks en Wachters Notarissen, die dit geheel kostenloos voor Brabantia willen doen. Lees HIER de nieuwe statuten.

 

Om de statuten te wijzigen dient 2/3e van de stemgerechtigde leden aanwezig te zijn. Aangezien we dit waarschijnlijk niet gaan halen, moet er een extra vergadering worden uitgeroepen. We hebben op de laatste ALV toestemming gevraagd en gekregen om dit op dezelfde avond te doen. Zie HIER de notulen van de vorige Algemene LedenVergadering.

Naast de toestemming om de statuten te wijzigen, willen we de leden vragen een huishoudelijk reglement vast te stellen.

Dit reglement is HIER te lezen.

 

Daarnaast zijn de verslagen van het Jeugdbestuur, Seniorenbestuur, ZaalbestuurNormen en Waarden Commissie, Activiteitencommissie en Hoofdbestuur nu via de links in te zien. 

Dit alles, en natuurlijk de jaarcijfers, is in te zien op het wedstrijdsecretariaat. 

 

We hopen dat veel leden de tijd willen nemen om de vergadering(en) bij te wonen en zo mee te praten over het beleid binnen Brabantia.

 

Mochten er vooraf vragen zijn over de diverse stukken stuur dan een mail aan het hoofdbestuur: hb@vvbrabantia.nl

 

Graag tot 27 november

 

Hoofdbestuur vv Brabantia

Jos Schalkwijk, secretaris

Trainingsschema

Zoveel teams, zoveel wensen, zo weinig velden; het trainingschema voor het seizoen 2017/2018 is een grote puzzel geweest, maar uiteindelijk zijn we er uit gekomen. Alle teams worden verzocht zich te houden aan de tijd en veldindeling! Op deze pagina en bij de terreinbeheerders alsmede in het secretariaat is altijd het meest recente schema te zien. De laatste versie is dan ook leidend!

 

Eventuele verzoeken tot aanpassing van dit schema kunnen ingediend worden bij John van Dorst (john@vvbrabantia.nl); deze zal het verzoek met de coördinatoren en/of besturen bespreken. Ga niet op eigen houtje zaken wijzigen, het schema is ingericht om de grasvelden te ontzien waar mogelijk en ook kostenbesparing als gevolg van het minder vaak laten branden van de lampen van de grasvelden.

 

De roulatieschema's zullen door commissie voetbalzaken of seniorenbestuur aan de trainers van de betreffende teams medegedeeld worden voor de start van het seizoen en zorgen er voor dat er evenwicht is met betrekking tot bijv. trainen op kunstgras.

 

Het trainingsschema is hier te vinden (er staat aangegeven welk team op welk deel van het veld traint)

De indeling van de kleedkamers op de trainingsavonden is hier te vinden

laatste wijziging dinsdag 8 augustus voor het seizoen 2017/2018