Trainingsschema

Zoveel teams, zoveel wensen, zo weinig velden; het trainingschema voor het seizoen 2016/2017 is een grote puzzel geweest, maar uiteindelijk zijn we er uit gekomen. Alle teams worden verzocht zich te houden aan de tijd en veldindeling! Op deze pagina en bij de terreinbeheerders alsmede in het secretariaat is altijd het meest recente schema te zien. De laatste versie is dan ook leidend!

 

Eventuele verzoeken tot aanpassing van dit schema kunnen ingediend worden bij John van Dorst (john@vvbrabantia.nl); deze zal het verzoek met de coördinatoren en/of besturen bespreken. Ga niet op eigen houtje zaken wijzigen, het schema is ingericht om de grasvelden te ontzien waar mogelijk en ook kostenbesparing als gevolg van het minder vaak laten branden van de lampen van de grasvelden.

 

De roulatieschema's zullen door het jeugdbestuur of seniorenbestuur aan de trainers van de betreffende teams medegedeeld worden voor de start van het seizoen en zorgen er voor dat er evenwicht is met betrekking tot bijv. trainen op kunstgras; het speelt ook in op trainingsavonden waarop er keeperstraining is voor de seniorenselectie (dag en grootte benodigde trainingsveld verschilt).

 

Het trainingsschema is hier te vinden (er staat aangegeven welk team op welk deel van het veld traint)

De indeling van de kleedkamers op de trainingsavonden is hier te vinden

laatste wijziging maandag 9 januari ivm nieuwe teams en jeugdkeeperstraining terug naar kunstgras