Organisatie

Op dit deel van de website volgt een overzicht van de verschillende besturen die de leiding hebben over RKVV Brabantia. Kies uit de lijst hieronder om een van de besturen te bekijken.

 

Per bestuur is te zien wie er in het bestuur zitten en welke functie deze personen hebben. Sinds seizoen 2012/2013 verlopen alle vormen van communicatie richting bestuursleden via het centrale e-mailadres van het betreffende bestuur.