2x ALGEMENE LEDENVERGADERING OP 1 AVOND

$titel


Beste leden van Brabantia

 

Op maandag 27 november zal de jaarlijkse Algemene LedenVergadering worden gehouden. Aanvang 20.00.

Bekijk de AGENDA

Waarschijnlijk zal aansluitend een EXTRA Algemene LedenVergadering plaatvinden. Dit heeft te maken met een speciaal agenda punt. Zoals reeds eerder aangekondigd hebben we nieuwe statuten ontworpen met medewerking van Notaris Raymond van de Wouw van kantoor Marks en Wachters Notarissen, die dit geheel kostenloos voor Brabantia willen doen. Lees HIER de nieuwe statuten.

 

Om de statuten te wijzigen dient 2/3e van de stemgerechtigde leden aanwezig te zijn. Aangezien we dit waarschijnlijk niet gaan halen, moet er een extra vergadering worden uitgeroepen. We hebben op de laatste ALV toestemming gevraagd en gekregen om dit op dezelfde avond te doen. Zie HIER de notulen van de vorige Algemene LedenVergadering.

Naast de toestemming om de statuten te wijzigen, willen we de leden vragen een huishoudelijk reglement vast te stellen.

Dit reglement is HIER te lezen.

 

Daarnaast zijn de verslagen van het Jeugdbestuur, Seniorenbestuur, ZaalbestuurNormen en Waarden Commissie, Activiteitencommissie en Hoofdbestuur nu via de links in te zien. 

Dit alles, en natuurlijk de jaarcijfers, is in te zien op het wedstrijdsecretariaat. 

 

We hopen dat veel leden de tijd willen nemen om de vergadering(en) bij te wonen en zo mee te praten over het beleid binnen Brabantia.

 

Mochten er vooraf vragen zijn over de diverse stukken stuur dan een mail aan het hoofdbestuur: hb@vvbrabantia.nl

 

Graag tot 27 november

 

Hoofdbestuur vv Brabantia

Jos Schalkwijk, secretaris

Maatschappelijk Verantwoord sponsoren

RKVV Brabantia is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid op het gebied van jeugd & sport en zet zich hier actief voor in. We richten ons hierbij op allerlei jeugdvoetbal activiteiten die van belang zijn hierop en werken samen met bedrijven die dit initiatief ondersteunen. Bij sporten gaat het niet alleen om het winnen of verliezen.

 

 

Sport speelt ook een belangrijke rol op het gebied van jeugd, gezondheid, waarden & normen en veiligheid. Brabantia zet zich in om het jeugdvoetbal te combineren met:
• het effect van beweging op de gezondheid;
• participeren van kwetsbare groepen in de sport;


• de ontwikkeling van talent zowel prestatief als recreatief;
• het leveren van teamprestaties.

 

Voetbal bij Brabantia moet aan ieder kind plezier, sportiviteit, gezondheid en veiligheid bieden!

 

Activiteiten waar uw gelden in worden geïnvesteerd komen geheel ten goede aan het jeugdvoetbal. Te denken valt hierbij aan: aanschaf van ballen, draagbare goals, pionnen, hesjes, maar ook de organisatie van spelactiviteiten naast het voetbal om de kinderen van de straat te houden en te investeren in teambuilding.