Maatschappelijk Verantwoord sponsoren

RKVV Brabantia is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid op het gebied van jeugd & sport en zet zich hier actief voor in. We richten ons hierbij op allerlei jeugdvoetbal activiteiten die van belang zijn hierop en werken samen met bedrijven die dit initiatief ondersteunen. Bij sporten gaat het niet alleen om het winnen of verliezen.

 

 

Sport speelt ook een belangrijke rol op het gebied van jeugd, gezondheid, waarden & normen en veiligheid. Brabantia zet zich in om het jeugdvoetbal te combineren met:
• het effect van beweging op de gezondheid;
• participeren van kwetsbare groepen in de sport;


• de ontwikkeling van talent zowel prestatief als recreatief;
• het leveren van teamprestaties.

 

Voetbal bij Brabantia moet aan ieder kind plezier, sportiviteit, gezondheid en veiligheid bieden!

 

Activiteiten waar uw gelden in worden geïnvesteerd komen geheel ten goede aan het jeugdvoetbal. Te denken valt hierbij aan: aanschaf van ballen, draagbare goals, pionnen, hesjes, maar ook de organisatie van spelactiviteiten naast het voetbal om de kinderen van de straat te houden en te investeren in teambuilding.