2x ALGEMENE LEDENVERGADERING OP 1 AVOND

$titel


Beste leden van Brabantia

 

Op maandag 27 november zal de jaarlijkse Algemene LedenVergadering worden gehouden. Aanvang 20.00.

Bekijk de AGENDA

Waarschijnlijk zal aansluitend een EXTRA Algemene LedenVergadering plaatvinden. Dit heeft te maken met een speciaal agenda punt. Zoals reeds eerder aangekondigd hebben we nieuwe statuten ontworpen met medewerking van Notaris Raymond van de Wouw van kantoor Marks en Wachters Notarissen, die dit geheel kostenloos voor Brabantia willen doen. Lees HIER de nieuwe statuten.

 

Om de statuten te wijzigen dient 2/3e van de stemgerechtigde leden aanwezig te zijn. Aangezien we dit waarschijnlijk niet gaan halen, moet er een extra vergadering worden uitgeroepen. We hebben op de laatste ALV toestemming gevraagd en gekregen om dit op dezelfde avond te doen. Zie HIER de notulen van de vorige Algemene LedenVergadering.

Naast de toestemming om de statuten te wijzigen, willen we de leden vragen een huishoudelijk reglement vast te stellen.

Dit reglement is HIER te lezen.

 

Daarnaast zijn de verslagen van het Jeugdbestuur, Seniorenbestuur, ZaalbestuurNormen en Waarden Commissie, Activiteitencommissie en Hoofdbestuur nu via de links in te zien. 

Dit alles, en natuurlijk de jaarcijfers, is in te zien op het wedstrijdsecretariaat. 

 

We hopen dat veel leden de tijd willen nemen om de vergadering(en) bij te wonen en zo mee te praten over het beleid binnen Brabantia.

 

Mochten er vooraf vragen zijn over de diverse stukken stuur dan een mail aan het hoofdbestuur: hb@vvbrabantia.nl

 

Graag tot 27 november

 

Hoofdbestuur vv Brabantia

Jos Schalkwijk, secretaris

Ledenadministratie

De ledenadministratie is een zeer belangrijke functie binnen de vereniging, omdat alle aanmeldingen, afmeldingen, overschrijvingen en wijzigingen van persoonlijke gegevens via de ledenadministratie lopen.
Leden van de verschillende besturen nemen hier en daar wat werk uit handen van de ledenadministratie, zoals het in laten vullen van inschrijf- en overschrijvingsformulieren en het verzamelen van pasfoto's voor op de spelerspas, maar zij leveren alles in bij de ledenadministratie. Al deze zaken moeten namelijk verwerkt worden in het eigen ledenadministratiesysteem en doorgegeven worden bij de KNVB.
Verder houdt de ledenadministratie lijsten bij van de personen die de contributie nog moeten betalen; hierin werkt de ledenadministratie nauw samen met de penningmeester van het hoofdbestuur.

 

Alle aanmeldingen, afmeldingen, overschrijvingen en andere wijzigingen moeten schriftelijk gebeuren; mondelinge afzeggingen bij bijv. trainer of leider gelden niet! De ledenadministratie is daarom alleen te bereiken via e-mail: ledenadmi@vvbrabantia.nl

 

 

Annemarie Colombon-Bekkers verzorgt de ledenadministratie van onze vereniging. Zij is iedere zaterdag tussen 11.00 en 12.00 uur aanwezig in het secretariaat. Buiten deze tijden alleen op afspraak via mail.