2x ALGEMENE LEDENVERGADERING OP 1 AVOND

$titel


Beste leden van Brabantia

 

Op maandag 27 november zal de jaarlijkse Algemene LedenVergadering worden gehouden. Aanvang 20.00.

Bekijk de AGENDA

Waarschijnlijk zal aansluitend een EXTRA Algemene LedenVergadering plaatvinden. Dit heeft te maken met een speciaal agenda punt. Zoals reeds eerder aangekondigd hebben we nieuwe statuten ontworpen met medewerking van Notaris Raymond van de Wouw van kantoor Marks en Wachters Notarissen, die dit geheel kostenloos voor Brabantia willen doen. Lees HIER de nieuwe statuten.

 

Om de statuten te wijzigen dient 2/3e van de stemgerechtigde leden aanwezig te zijn. Aangezien we dit waarschijnlijk niet gaan halen, moet er een extra vergadering worden uitgeroepen. We hebben op de laatste ALV toestemming gevraagd en gekregen om dit op dezelfde avond te doen. Zie HIER de notulen van de vorige Algemene LedenVergadering.

Naast de toestemming om de statuten te wijzigen, willen we de leden vragen een huishoudelijk reglement vast te stellen.

Dit reglement is HIER te lezen.

 

Daarnaast zijn de verslagen van het Jeugdbestuur, Seniorenbestuur, ZaalbestuurNormen en Waarden Commissie, Activiteitencommissie en Hoofdbestuur nu via de links in te zien. 

Dit alles, en natuurlijk de jaarcijfers, is in te zien op het wedstrijdsecretariaat. 

 

We hopen dat veel leden de tijd willen nemen om de vergadering(en) bij te wonen en zo mee te praten over het beleid binnen Brabantia.

 

Mochten er vooraf vragen zijn over de diverse stukken stuur dan een mail aan het hoofdbestuur: hb@vvbrabantia.nl

 

Graag tot 27 november

 

Hoofdbestuur vv Brabantia

Jos Schalkwijk, secretaris

Jeugdbestuur

Jeugdbestuur seizoen 2017/2018

Het jeugdbestuur gebruikt jeugd@vvbrabantia.nl als algemeen e-mailadres, de secretaris ontvangt deze e-mails en verspreidt ze onder de afzonderlijke leden. Alleen het wedstrijdsecretariaat heeft zijn eigen e-mailadres.

 

   


Voorzitter

 

 

Hanny van de Laar
Secretaris

06-41259934

  Foto Koos

Koos van den Oord
Activiteiten

06-23591932

  foto John van Dorst John van Dorst
Wedstrijdsecretariaat + oefenwedstrijden recreatief + thuis-toernooien
06-28732585
john@vvbrabantia.nl
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

Oefenwedstrijden van de selectieteams verlopen via
Hennie van der Gouw, contactgegevens zie coördinatoren

<< Terug naar Organisatie